Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Åvestadalskolan

  F-9
  376
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  49%
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  12,9
  Medel
  11,3
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  11,8
  Medel
  11,9
  Lågt
  1,7
  Medel
  206,9
  Lågt
  59%
  Lågt
  71%
  Lågt
  65%
  Lågt
  71%
  Lågt
  71%
  Lågt
  8,2
  Lågt
  11,8
  Lågt
  2,0
  Lågt
  13,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat