Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Smedbergsskolan 6-9

  6-9
  280
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,5
  Medel
  13,6
  Medel
  11,7
  Data saknas
  Lågt
  11,8
  Lågt
  10,5
  Lågt
  9,1
  För få svarande
  Lågt
  188,9
  Lågt
  57%
  Lågt
  66%
  Lågt
  64%
  Lågt
  63%
  Lågt
  65%
  Medel
  9,6
  Lågt
  11,3
  Medel
  6,9
  Lågt
  13,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat