Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Stenhamreskolan

  F-9
  594
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  9,8
  Medel
  11,5
  Medel
  9,3
  För få svarande
  Lågt
  11,3
  Lågt
  10,8
  Lågt
  10,0
  För få svarande
  Medel
  226,0
  Lågt
  67%
  Medel
  77%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  77%
  Lågt
  8,4
  Medel
  14,2
  Högt
  10,5
  Lågt
  13,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat