Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Tallåsens skola

  F-6
  115
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  55%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  10,4
  Medel
  10,3
  Medel
  11,2
  Data saknas
  Lågt
  11,1
  Lågt
  10,6
  Medel
  11,5
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat