Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Eldsbergaskolan 1

  F-6
  129
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  12,8
  Medel
  15,6
  Medel
  6,4
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Högt
  15,8
  Lågt
  9,3
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat