Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Getingeskolan 2

  1, 3, 5, 7, 9
  236
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  222,6
  Medel
  83%
  Medel
  90%
  Medel
  88%
  Medel
  90%
  Medel
  90%
  Lågt
  8,8
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat