Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Österledskolan 2

  7-9
  100
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  186,3
  Lågt
  63%
  Lågt
  71%
  Lågt
  70%
  Lågt
  68%
  Lågt
  70%
  Medel
  9,3
  Lågt
  11,8
  För få svarande
  Lågt
  13,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat