Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fjordskolan Nidingen

  F, 2, 4, 6
  271
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,6
  Medel
  17,7
  Medel
  16,0
  Data saknas
  Högt
  15,7
  Högt
  17,3
  Högt
  15,7
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat