Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  KMS Kullaviks Montessoriskola

  F-9
  250
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  96%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  14,5
  Medel
  14,8
  Medel
  14,0
  Data saknas
  Medel
  13,8
  Medel
  13,8
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Högt
  278,3
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  15,3
  Högt
  16,0
  För få svarande
  Högt
  17,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat