Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nova Montessoriskola

  F-9
  294
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  14,1
  Medel
  15,9
  Medel
  14,0
  Data saknas
  Medel
  14,2
  Medel
  14,5
  Högt
  14,4
  Data saknas
  Högt
  253,3
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  12,5
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Högt
  16,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat