Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nova Montessoriskola

  F-9
  294
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Medel
  94%
  Data saknas
  Medel
  12,6
  Medel
  16,6
  Medel
  14,1
  Data saknas
  Medel
  14,1
  Medel
  15,1
  Medel
  13,7
  Data saknas
  Högt
  269,3
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  14,8
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  17,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat