Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Smedingeskolan A

  7, 9
  172
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  226,4
  Medel
  81%
  Medel
  88%
  Medel
  93%
  Medel
  90%
  Medel
  93%
  Medel
  11,7
  Medel
  12,8
  För få svarande
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat