Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Forsgläntan

  F-9
  427
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  14,7
  Medel
  16,7
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Högt
  14,9
  Högt
  16,6
  Högt
  15,2
  Data saknas
  Högt
  249,3
  Högt
  90%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  11,3
  Högt
  14,6
  Data saknas
  Medel
  15,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat