Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bräcke skola

  F-9
  271
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  10,9
  Medel
  15,4
  Medel
  10,8
  För få svarande
  Lågt
  10,9
  Medel
  13,9
  Medel
  11,5
  Lågt
  3,1
  Lågt
  147,1
  Lågt
  47%
  Lågt
  54%
  Lågt
  51%
  Lågt
  51%
  Lågt
  54%
  Lågt
  8,5
  Lågt
  9,3
  För få svarande
  Lågt
  12,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat