Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Treälvsskolan 2

  F-3
  136
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Medel
  95%
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat