Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Höredaskolan

  F-6
  104
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Lågt
  91%
  För få svarande
  Medel
  13,2
  Medel
  13,8
  Medel
  10,7
  Data saknas
  Medel
  14,1
  Medel
  13,8
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat