Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Dalviksskolan

  F-6
  317
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  14,7
  Medel
  15,5
  Medel
  13,9
  För få svarande
  Högt
  15,1
  Högt
  15,3
  Högt
  14,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat