Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Junedalsskolan

  7-9
  714
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  253,0
  Medel
  80%
  Medel
  86%
  Medel
  90%
  Medel
  91%
  Medel
  92%
  Högt
  13,3
  Medel
  14,6
  Medel
  10,9
  Högt
  16,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat