Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Junedalsskolan

  7-9
  714
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  234,8
  Medel
  85%
  Medel
  89%
  Medel
  87%
  Medel
  87%
  Medel
  88%
  Medel
  12,3
  Medel
  13,6
  Lågt
  4,0
  Medel
  15,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat