Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Torpaskolan

  F-6
  439
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Medel
  15,6
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Högt
  14,4
  Högt
  15,2
  Medel
  13,7
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat