Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Junkaremålsskolan 7-9

  7-9
  376
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  234,2
  Medel
  78%
  Medel
  87%
  Medel
  88%
  Medel
  88%
  Medel
  90%
  Medel
  13,0
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  15,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat