Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kristdalaskolan

  F-6
  139
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Högt
  99%
  Data saknas
  Medel
  12,2
  Medel
  10,3
  Medel
  10,4
  Data saknas
  Lågt
  11,6
  Lågt
  9,3
  Lågt
  8,6
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat