Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ludvigsborgsskolan

  7-9
  267
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  187,3
  Lågt
  54%
  Lågt
  57%
  Lågt
  56%
  Lågt
  57%
  Lågt
  57%
  Lågt
  8,3
  Data saknas
  För få svarande
  Lågt
  13,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat