Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ringsbergsskolan

  F-9
  236
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Medel
  16,5
  Medel
  10,5
  Data saknas
  Högt
  14,5
  Högt
  16,3
  Lågt
  10,5
  Data saknas
  Högt
  257,7
  Högt
  92%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  13,0
  Högt
  15,3
  Data saknas
  Högt
  17,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat