Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hedskolan LMH

  F-9
  270
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Medel
  97%
  Data saknas
  Medel
  9,8
  Medel
  13,6
  Medel
  11,6
  Data saknas
  Lågt
  10,9
  Medel
  12,8
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Medel
  219,1
  Medel
  73%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Medel
  9,4
  Medel
  14,0
  Data saknas
  Medel
  15,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat