Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Mariebergsskolan

  F-3
  101
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Lågt
  89%
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat