Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Folkasboskolan

  F-9
  340
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Lågt
  77%
  För få svarande
  Medel
  6,9
  Medel
  10,7
  Medel
  9,2
  Data saknas
  Lågt
  12,2
  Lågt
  10,9
  Lågt
  11,3
  Data saknas
  Lågt
  180,6
  Medel
  71%
  Lågt
  76%
  Medel
  73%
  Lågt
  71%
  Lågt
  73%
  Lågt
  5,3
  Lågt
  11,0
  För få svarande
  Lågt
  12,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat