Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ekbackens skola

  F-6
  197
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  11,4
  Medel
  14,2
  Medel
  11,3
  För få svarande
  Medel
  12,4
  Lågt
  11,3
  Lågt
  10,3
  Lågt
  3,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat