Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ånestadsskolan

  F-9
  582
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  16,1
  Medel
  16,5
  Medel
  14,9
  För få svarande
  Högt
  16,4
  Högt
  16,6
  Högt
  14,9
  För få svarande
  Lågt
  205,5
  Lågt
  61%
  Lågt
  68%
  Lågt
  62%
  Lågt
  67%
  Lågt
  68%
  Medel
  10,0
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  13,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat