Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Folkungaskolan grundskola

  4-9
  472
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,9
  Medel
  17,8
  Medel
  15,6
  Data saknas
  Högt
  16,8
  Högt
  17,3
  Högt
  15,9
  Data saknas
  Högt
  259,9
  Högt
  91%
  Högt
  95%
  Medel
  93%
  Medel
  91%
  Högt
  95%
  Högt
  14,1
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  17,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat