Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Atlasskolan F-6

  F-6
  303
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Medel
  18,2
  Medel
  16,7
  För få svarande
  Högt
  15,2
  Högt
  17,8
  Högt
  15,9
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat