Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Atlasskolan F-6

  F-6
  303
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Medel
  14,2
  Medel
  18,6
  Medel
  16,0
  För få svarande
  Högt
  15,1
  Högt
  18,0
  Högt
  16,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat