Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vidingsjöskolan

  F-6
  332
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  96%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  14,4
  Medel
  16,7
  Medel
  15,2
  För få svarande
  Högt
  15,0
  Högt
  16,3
  Högt
  14,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat