Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bergvallaskolan

  F-6
  161
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Lågt
  91%
  Data saknas
  Medel
  15,0
  Medel
  14,8
  Medel
  14,8
  För få svarande
  Högt
  15,2
  Medel
  15,0
  Högt
  15,0
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat