Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Charlottenborgsskolan

  F-6
  190
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  68%
  Lågt
  68%
  Lågt
  33%
  Medel
  11,4
  Medel
  10,8
  Medel
  7,1
  Medel
  11,7
  Medel
  12,6
  Lågt
  12,4
  Lågt
  9,9
  Högt
  11,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat