Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Djäkneparksskolan 1

  7-9
  317
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  198,6
  Lågt
  64%
  Lågt
  73%
  Lågt
  75%
  Lågt
  76%
  Lågt
  77%
  Lågt
  9,2
  Medel
  13,1
  Medel
  9,7
  Lågt
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat