Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Norrköpings Montessoriskola

  F-6
  284
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Högt
  99%
  För få svarande
  Medel
  14,7
  Medel
  13,8
  Medel
  12,3
  För få svarande
  Högt
  15,4
  Medel
  13,0
  Medel
  12,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat