Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Harlösa skola

  F-6
  96
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Lågt
  70%
  För få svarande
  Medel
  14,2
  Medel
  18,0
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Medel
  12,8
  Högt
  16,3
  Högt
  14,0
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat