Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Källebergsskolan

  7-9
  242
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  221,2
  Medel
  77%
  Medel
  85%
  Medel
  82%
  Medel
  84%
  Medel
  84%
  Medel
  10,7
  Medel
  13,5
  Högt
  13,1
  Medel
  15,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat