Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ölyckeskolan

  F-9
  451
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Medel
  16,9
  Medel
  13,8
  För få svarande
  Högt
  14,6
  Högt
  16,1
  Högt
  14,1
  För få svarande
  Medel
  222,2
  Medel
  78%
  Medel
  80%
  Medel
  80%
  Medel
  80%
  Medel
  80%
  Medel
  11,2
  Medel
  14,8
  För få svarande
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat