Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Västra skolan

  F-6
  344
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Högt
  99%
  Medel
  82%
  Medel
  15,1
  Medel
  16,3
  Medel
  13,0
  Medel
  11,0
  Högt
  14,9
  Högt
  15,6
  Medel
  13,7
  Högt
  10,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat