Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Thoren Framtid i Hässleholm

  F-9
  152
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Högt
  98%
  Data saknas
  Medel
  12,3
  Medel
  15,8
  För få svarande
  Data saknas
  Högt
  14,8
  Högt
  15,5
  Medel
  11,5
  Data saknas
  Medel
  207,7
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  67%
  Lågt
  6,2
  Lågt
  10,2
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat