Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Linnéskolan 7-9

  7-9
  153
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  199,0
  Lågt
  63%
  Lågt
  73%
  Lågt
  69%
  Lågt
  69%
  Lågt
  73%
  Medel
  9,4
  Lågt
  11,6
  För få svarande
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat