Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Al-Maarif tvåspråksskola

  F-6
  313
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  93%
  För få svarande
  Medel
  12,1
  Medel
  14,7
  Medel
  11,5
  För få svarande
  Lågt
  11,6
  Medel
  14,7
  Medel
  12,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat