Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gantofta skola

  F-9
  283
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  90%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  14,3
  Medel
  15,4
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Medel
  14,3
  Högt
  14,4
  För få svarande
  Lågt
  202,8
  Medel
  83%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  10,7
  Lågt
  12,0
  För få svarande
  Lågt
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat