Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Raus Planterings skola

  F-6
  177
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  70%
  För få svarande
  Medel
  11,6
  Medel
  13,0
  Medel
  9,0
  För få svarande
  Lågt
  11,5
  Lågt
  11,4
  Lågt
  8,5
  Lågt
  5,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat