Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ringstorpsskolan

  F-6
  334
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  96%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Medel
  15,7
  Medel
  17,6
  Medel
  14,9
  För få svarande
  Högt
  15,5
  Högt
  17,2
  Högt
  15,2
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat