Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Adolfsberg

  F-9
  201
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  49%
  Lågt
  69%
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  13,0
  Medel
  6,4
  För få svarande
  Lågt
  7,3
  Lågt
  10,6
  Lågt
  9,7
  Data saknas
  Lågt
  188,7
  Lågt
  48%
  Lågt
  56%
  Lågt
  48%
  Lågt
  48%
  Lågt
  56%
  Lågt
  5,0
  För få svarande
  Medel
  6,5
  Lågt
  9,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat