Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Älvdalsskolan

  F-6
  225
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Medel
  15,9
  Medel
  12,1
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Högt
  15,3
  Medel
  12,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat