Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Korsbackaskolan

  7-9
  429
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  223,5
  Medel
  74%
  Medel
  83%
  Medel
  77%
  Medel
  80%
  Medel
  80%
  Medel
  10,4
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat