Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Antonskolan Blekedamm

  F-9
  194
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Medel
  92%
  För få svarande
  Medel
  13,5
  Medel
  14,2
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Medel
  13,1
  Lågt
  12,4
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Medel
  235,7
  Medel
  86%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  10,5
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Medel
  15,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat