Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Helgedalskolan

  F-6
  242
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Lågt
  90%
  Medel
  73%
  För få svarande
  Medel
  11,9
  Medel
  7,8
  Medel
  8,8
  För få svarande
  Lågt
  6,6
  Lågt
  4,7
  Medel
  6,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat