Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Landskrona BoIS Fotbollsakademi

  6-9
  143
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  194,4
  Lågt
  61%
  Lågt
  72%
  Lågt
  72%
  Lågt
  67%
  Lågt
  72%
  Lågt
  6,1
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  12,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat